Start » Om klubben » Drogpolicy

En medlem i vår förening är skyldig att känna till och efterleva vår drogpolicy. De droger vi syftar på är tobak, alkohol, doping- samt narkotiska preparat. Policyn gäller likväl för vuxna som för minderåriga.

Klubben har nolltolerans gentemot ovanstående droger och de är helt förbjudna under träning, tävling, resande och övrig verksamhet anordnad av klubben. Idrotten är till för kropp och knopp, samt att huvuddelen av våra medlemmar är unga växande individer varför vi helt tar avstånd ifrån droger.

Åtgärder vid brott mot ovanstående:

  • Tobak: samtal från ledare/tränare samt kontakt med förälder
  • Alkohol: samtal från ledare/tränare samt kontakt med förälder. Efter styrelsebeslut kan kontakt även tas med sociala myndigheter.
  • Narkotika-dopingpreparat: föräldrakontakt samt kontakt med sociala myndigheter och polis.

Skulle det beröra vuxen och/eller ledare i verksamheten skall kontakt tas med styrelsen för enskilt samtal, hjälpåtgärder och i sista hand avstängning/uteslutning.

Ansvaret för att denna policy följs bygger på ömsesidigt ansvar mellan medlemmar, föräldrar och ledare/tränare men det yttersta ansvaret åligger styrelsen.