Start » Aktuellt

X-tra årsmöte

Kallelse med dagordning till x-tra årsmöte i Arvika Fäktklubb 2024

 

Tid: söndag 18 augusti kl.  18.30

Plats: Gateskolan (lokal bestäms senare)

 

Dagordning

 

1.      Mötets öppnande.

2.      Fastställande av röstlängd för mötet

3.      Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.      Val av två justerare tillika rösträknare

5.      Årsmötets stadgeenliga utlysande

6.      Revisionsberättelsen 2023

7.      Styrelsens ansvarsfrihet 2023

8.       Mötet avlsutas

Välkomna önskar AFK:s styrelse

 

Årsmöte

Kallelse till årsmöte 2023 i Arvika FäktKlubb!

 

Årsmötet för 2022 äger rum söndagen den 13 mars i Gateskolans gymnastiksal kl 16.00.

Aktuella handlingar inför mötet skickas separat i god tid före mötet.

Klubben bjuder på fika!

 

Välkomna!

Styrelsen i Arvika Fäktklubb