Start » Fäktning » Säkerhet

Arvika Fäktklubb kontinuerligt följer och införlivar i sin verksamhet Svenska Fäktförbundets och Internationella Fäktförbundets Reglemente och säkerhetsföreskrifter.

Tränare och enskilda fäktare är uppmärksamma på att:

  • Vapnets spets är riktat mot golvet under samtal och förflyttningar.
  • Vapnets spets riktas inte mot någon som inte har mask på sig.
  • Vapnets spets riktas inte mot någon som inte befinner sig i en överenskommen tränings- eller tävlingssituation.

För att utrustningens skyddsfaktor ska förblir oförändrad är det viktigt att efter hemkomsten från träning/tävling packas utrustningen upp ur bagen och förvaras på ett torrt och luftig ställe.

  • När det gäller rengöring och hantering av skyddskläder följ anvisningar påsydda på varje plagg.
  • Vapnen (klingor) är tillverkade av stål som är rostbenägen och därför ska all kontakt med fukt (ex: svettiga kläder) minimeras.

Vid skador på utrustning eller anskaffande av begagnad utrustning rådfråga med tränare eller någon annan erfaren fäktare för bedömning av utrustningens skyddsvärde.